Now showing items 1-1 of 1

  • Olstad, Maren (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I følge en undersøkelse av Antirasistisk senter (2017), er skolen den plattformen hvor flest barn og ungdommer utsettes for rasisme. Samtidig har skolen en særstilling når det gjelder mulighetene for arbeid mot rasisme, ...