Now showing items 1-1 of 1

  • Helgesen, Are Sanne; Olsen, Kim Rønås (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Samfunnsfaglæreren har makt over elevene. Ved å bestemme innhold og undervisningsmetoder, legger læreren føringer for elevenes ferdighetsutvikling. Vi ønsker i denne oppgaven å sammenligne samfunnsfaglæreren med næringslivsledere ...