Now showing items 1-1 of 1

  • Demokratisk medborgerskap i skolenRestricted Access 
    Olaussen, Pernille Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Demokrati og medborgerskap er viktige temaer i dagens utdanningsvitenskap. I styringsdokumentene legges det grunnlag for det som vi kaller skolens demokratiske mandat, men denne kommer uten en eksplisitt demokrati- og ...