Now showing items 1-1 of 1

  • Næsmo, Camilla Bruu (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Sosialisering til medborgerskap er en viktig del av skolens samfunnsmandat, og et nøkkelelement i samfunnsfagets begrunnelse. Medborgerskapsundervisning har vært fremhevet som sentralt for blant annet samfunnsengasjement, ...