Now showing items 1-1 of 1

  • Myhre, Anette (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Tema for denne studien er valg av programfag på studiespesialiserende program i den videregående skolen. Studien skal belyse følgende problemstilling: Er elevenes valgprosess, med tanke på valg av programfag i den videregående ...