Now showing items 1-1 of 1

  • Mortensen, Henning Frode Ringen (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne oppgaven handler om dialog som undervisningsmetode i samfunnsfagene. Jeg valgte dette temaet blant annet fordi jeg i egen erfaring som lærer og elev har opplevd den reelle lærer – elev dialogen, som beskrevet i teori, ...