Now showing items 1-1 of 1

  • Lillestrøm, Berthine Skogli (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Menneskerettigheter er et viktig tema i samfunnsfag, både som en grunnleggende verdi for opplæringen, og som et eget undervisningsemne. Målet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan fremstilles ...