Now showing items 1-1 of 1

  • Langehaug, Nicolai (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Temaet for denne avhandlingen er den deliberative samtalens mulighet i det dialogiske møtet mellom lærer og elev. Deliberasjon kan i korte trekk defineres som en prosess hvor ulike sider av en sak stilles mot hverandre og ...