Now showing items 1-1 of 1

  • Kjølberg, Frida Løvstad (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Kritisk tenkning er en ferdighet som antas å ville bli stadig viktigere for elever å beherske i fremtiden, og trekkes frem som et økt satsningsområde på tvers av fag i arbeidet med de nye læreplaner i norsk skole ...