Now showing items 1-1 of 1

  • Kiland, Olav (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
    Læreplanen i samfunnsfag for ungdomstrinnet gjør det klart at vold og overgrep skal behandles i faget. Dette kommer eksplisitt fram gjennom formuleringen «skille mellom ønsket og uønsket seksuell kontakt». Denne studien ...