Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Problemstilling Jeg har arbeidet ut i fra følgende problemstilling: ”Vil en implementering av Vurdering for Læring, som vurderingspraksis i samfunnsfag, være en måte å ivareta intensjonene om å danne elevene?” Bakgrunnen ...