Now showing items 1-1 of 1

  • Johannessen, Marte Kaldestad (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Problemområde/problemstilling Dannelse i senmoderniteten: Hvilken forståelse har lærere i videregående skole av begrepet dannelse, og hvilke utfordringer møter de i forhold til dannelse i skolen i dag. Temaet er valgt på ...