Now showing items 1-1 of 1

  • Jensen, Elise Benedicte (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Læreboka er den viktigste teksten elevene møter på i skolen, og samtidig som digitale ressurser har gjort sitt inntog i den norske skole, viser forskning at læreboka fortsatt er dominerende i undervisningssammenheng. ...