Now showing items 1-1 of 1

  • Husom, Simen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i to lærerkollegium som har en ustrukturert samtale om samfunnsfagundervisning i fokusgruppeintervjuer. Ved hjelp av transkribert materiale av fokusgruppene har jeg kategorisert, og kodet ...