Now showing items 1-1 of 1

  • Heggset, Ida Andrine (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Ved lokalvalgene i 2011 og 2015 var 20 kommuner plukket ut til å være med på en forsøksordning med nedsatt stemmerett til 16 år. Ungdommene i disse kommunene fikk da bruke stemmeretten sin rett etter at de hadde fullført ...