Now showing items 1-1 of 1

  • Harjo, Martine (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Et sentralt formål i norsk skole er å gi elevene opplæring i demokrati og medborgerskap. Som elevenes fremste organ for formell medvirkning, er elevrådet et eksempel på en institusjon som skal bidra til dette formålet. ...