Now showing items 1-1 of 1

  • Gulbrandsen, Even (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Drøfting er en sentral ferdighet i samfunnsfaget, både som uttrykksmåte og i tilknytning til vurderingssituasjoner, likevel er det en allmenn oppfattelse av at drøfting er forvirrende og utydelig. Formålet med denne studien ...