Now showing items 1-1 of 1

  • Gjølberg, Anette Wevling (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Skolen har en helt sentral plass i den demokratiske dannelsen og opplæringen, noe som særlig kommer til utrykk i dannelsesdokumenter som læreplanen. Den norske læreplanen uttrykker klare ambisjoner og mål om hva ...