Now showing items 1-1 of 1

  • Flåten, Pia Enz (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Emne for denne masteroppgaven er fire samfunnsfagslæreres syn på, opplevelse av og inkludering av tematikken rundt kjønn og kjønnslikestilling i sin undervisning. Bakgrunnen for oppgaven stammer fra mitt eget engasjement ...