Now showing items 1-1 of 1

  • Eilertsen, Line (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Temaet for denne oppgaven har vært kritisk tenkning, med et søkelys på hvordan et utvalg samfunnsfaglærere opplever og arbeider med temaet. Dette temaet er dagsaktuelt av blant annet to grunner. Debatten i media og i ...