Now showing items 1-1 of 1

  • Bråten, Sofie (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Temaet i denne oppgaven er bruk av dataspill i samfunnsfag. Med den kommende fagfornyelsen er både digitale ferdigheter og det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap aktuelle. Dataspillet «Snasen kommune» kan tas ...