Now showing items 1-1 of 1

  • Boutakhrit, Samia (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I overordnet del av læreplanen – verdier og prinsipper for grunnopplæring under 1.3 inkludering, spesifiseres det at elevene skal ”medvirke og ta medansvar i læringsfelleskapet” (Kunnskapsdepartementet, 2018). Denne rollen ...