Now showing items 1-1 of 1

  • Borgen, Henriette (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan lærere opplever å undervise i og om kontroversielle spørsmål i samfunnsfag. Ønsket med denne masteroppgaven er å få et innblikk i hvordan denne siden av ...