Now showing items 1-1 of 1

  • Bodin, Kaja Ekeberg (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan lærebok, to offentlige dokumenter og et utvalg kulturelle og sosiale faktorer påvirker samfunnsfagslæreres utforming av muntlige vurderingskriterier. Oppgaven ...