Now showing items 1-1 of 1

  • Bani Hashem, Manije (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvordan to samfunnsfaglærere oppfatter og omtaler sitt eget arbeid med det kulturelle mangfoldet i skolen. Det demokratiske prosjektet er en essensiell del av samfunnsfagets ...