Now showing items 1-1 of 1

  • Aune, Julian (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne studien ønsker gjennom en analyse av et utvalg nettbaserte læringsressurser å studere hvordan 22. juli-senteret forstår demokratisk medborgerskap. Hvilken forståelse man har av begreper som demokrati og medborgerskap ...