Now showing items 1-1 of 1

  • Asheim, Silje Bremseth (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne kvalitative studien har undersøkt bruken av nyheter i samfunnsfagundervisningen. Oppgaven baserer seg på semistrukturerte intervjuer av fire lærere ved fire ulike skoler. Mer spesifikt er problemstillingen for oppgaven: ...