Now showing items 1-1 of 1

  • Øverås, Kaja (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Tema for denne studien er elevers muntlige deltagelse i klasseromsamtaler. Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan utøver elever sitt medborgerskap gjennom muntlig deltagelse i samfunnsfagundervisning? ...