Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:36:29Z
dc.date.available2013-03-12T11:36:29Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationSeljevold, Are. Eksistens og Erkjennelse. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24935
dc.description.abstractEksistens og Erkjennelse Are Seljevold Hovedoppgave i filosofi Universitetet i Oslo, Blindern Våren 2002 Sammendrag: Tanken bak denne hovedoppgaven er å utforske sider av hva vi skal forstå med erfaring og kunnskap. Et ledemotiv finner jeg i Martin Heideggers Sein und Zeit, nærmere bestemt i følgende påstand, her i engelsk oversettelse: ”Newton’s laws, the laws of contradiction, and any truth whatsoever, are true only as long as Dasein is. Before there was any Dasein, there was no truth; nor will there be any after Dasein is no more (Heidegger: Sein und Zeit, 1996:226).” Utsagnet er av en av vår tids virkende filosofer, Richard Rorty, brukt som et eksempel på det han kaller antirepresentasjonalisme, et standpunkt Rorty vil gjøre seg til talsmann for (Rorty: ”Objectivity, Relativism and Truth”, 1997: 4). Representasjonalismen beskrives da som en posisjon som hevder at det skal være mulig å opprette et gjenspeilende og overensstemmende forhold mellom et for oss uavhengig forhold i verden og på den andre siden våre forestillinger eller språklige utsagn om dette forhold (ibid: 2). I denne oppgaven er det ikke intensjonen å følge Rortys filosofiske strategier en toto, men heller bruke hans begrep om `representasjonalisme´ som et pregnant sveip over det jeg oppfatter som en gjennomgående motposisjon til Heideggers utsagn. Gitt denne innfallsvinkelen gjøres det et forsøk på en tilnærming til emner som tid, rom og ting? Hvordan kan vi skille virkelighet fra forestillinger? Hvilken betydning har våre erfaringer når vi systematisk reflekterer over dem? Det er i korthet temaer som danner rammen for besvarelsen. Oppsummerende kan vi si at målet er å forsøke en rimelig samlende fremstilling som definerer seg opp i mot det Rorty kaller representasjonalisme. Denne anledningen griper så til tekststeder jeg finner anvendelige i dette henseende. Og endelig: metoden jeg griper til er uomtvistelig i slekt med fenomenologien slik denne retningen preger filosofene som har inspirert meg. Og de filosofer det her er snakk om er, foruten Heidegger og Rorty, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre og Dag Østerberg.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEksistens og Erkjennelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-04en_US
dc.creator.authorSeljevold, Areen_US
dc.subject.nsiVDP::161en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Seljevold, Are&rft.title=Eksistens og Erkjennelse&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-3851en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo5402en_US
dc.contributor.supervisorBjørn Rambergen_US
dc.identifier.bibsys022438823en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24935/1/5402.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata