Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:37:04Z
dc.date.available2013-03-12T11:37:04Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationNilssen, Harald Otto. 'As from outside'? Michael Dummett og John McDowell i vidvinkel. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24925
dc.description.abstractMin hovedfagsavhandling henter sitt utgangspunkt fra en disputt om meningsteorier. Sentralt innenfor språkfilosofien står begrepet om mening, og debatten omkring dette begrepet har vært omfattende i den siste halvdel av det forrige århundre. At debatten har blusset opp på denne måten skyldes ikke minst Gottlob Frege s tilbakekomst på den språkfilosofiske arenaen. Det er særlig hans ide om sinn offentlig tilgjengelig begrep og tanker som gjør det meningsfylt å reise en filosofisk diskusjon om mening. I kjølvannet etter Frege har det derfor vært nødvendig å stillet et spørsmål om hva slags forklaring på mening det er mulig å gi. Disputten mellom Michael Dummett og John McDowell handler om hvordan et svar på et slikt spørsmål skal se ut. Min avhandling retter fokus mot et sterkt forsvar fra McDowell s side av teorier som tar sikte på å forklare mening på en svært begrenset måte. Hans forsvar er utløst av et krav fra Dummett om at meningsteorier skal utføre et stort forklarende arbeid de skal være fullblodsmodeller. Min tese er at McDowell, gjennom sitt forsvar av begrensede meningsteorier, også viser dette forsvaret frem som en instans av et overordnet filosofisk terapiprosjekt. Ved å vise frem en fullblods meningsteori som inkonsistent, begrunner han en tvil om fundamentale meningsteoriers muligheter. Samtidig vises et beskjedent meningsteorietisk alternativ frem som uproblematisk, selv om det ikke har noen forklarende kraft. På denne måten blir det både vist til at mening ikke kan underkastes en systematisk filosofisk undersøkelse, og at begrepet bør undersøkes på en annen måte. Avhandlingen retter et kritisk søkelys på hvordan McDowell begrunner sin tvil på en fullblods meningsteoretisk modell. Han lar dette prosjektet havarere ved hjelp av en metafor as from outside . Denne metaforen brukes til å plassere Dummett, som en positivistisk inspirert vitenskapsmann, i et håpløst dilemma. Blir dette et riktig bilde? Hvor er as from outside metaforen hentet fra og hvordan blir den brukt? Ved å vise as from outside frem som et svakt punkt, blir McDowell s terapeutiske tilnærming til filosofiske spørsmål satt på spill. Slik sett åpner avhandlingen for forklaringsstrategier som tillater mening å bli underkastet en systematisk filosofisk undersøkelse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title'As from outside'? Michael Dummett og John McDowell i vidvinkel : Søkelys på en meningsteoretisk diskursen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-04en_US
dc.creator.authorNilssen, Harald Ottoen_US
dc.subject.nsiVDP::161en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nilssen, Harald Otto&rft.title='As from outside'? Michael Dummett og John McDowell i vidvinkel&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-3847en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo4441en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Bjørn Rambergen_US
dc.identifier.bibsys021686173en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata