Now showing items 49-49 of 49

  • Moen, Dana (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen “Hva kjennetegner læreres vurderingsarbeid i etikkdelen av religionsfaget på videregående skole, slik dette kommer til uttrykk i kvalitative forskningsintervjuer?”. Etikk ...