Now showing items 49-51 of 51

  • Sander, Thea Frøyen (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Temaet for denne mastergraden er hvordan seksualitet blir fremstilt i lærebøker i Religion- og etikkfaget i videregående skole. Forskning viser at samfunnet og skolen ofte er preget av heteronormativitet, og andregjøring ...
  • Qayoom, Aeman (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    SAMMENDRAG   Denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hva legger lærere vekt på når de bruker video i KRLE-undervisningen? Formålet med studien har med andre ord ...
  • Moen, Dana (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen “Hva kjennetegner læreres vurderingsarbeid i etikkdelen av religionsfaget på videregående skole, slik dette kommer til uttrykk i kvalitative forskningsintervjuer?”. Etikk ...