Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:33:53Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-18en_US
dc.identifier.citationØvstedal, Cecilie Brandal. Nasjonalmuseets montering av basisutstillingen Alle snakker om museet- Kunst 1 (2005-2007) - Ett signal?. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24788
dc.description.abstractI denne oppgaven sees monteringen av Nasjonalmuseets basisutstilling i sammenheng med opprettelsen av Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design. Oppgaven er en undersøkelsse av intesjoner og føringer for museet og hvordan disse påvirket de kuratoriske grep som ble gjort i forbindelse av monteringen. I oppgavens første del vil noen sentrale og praksiser innen kunstmuseer presenteres, med fokus på presentasjonsform, formidling og montering. I oppgavens andre del vil prosessen rundt opprettelsen av Nasjonalmuseet være gjenstand for undersøkelse. Denne prosessen vil sees i lys av kulturpolitiske føringer, målformuleringer og visjoner som følge av norsk kulturpolitikk de siste 20 år. Videre vil arbeidet med å drive frem museet belyses bla.a. gjennom interimstyrets og museenes arbeid i konsolideringsprosessen, med fokus på utarbeidelse av visjoner og målformuleringer for Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design. I denne delen vil det brukes kilder som Stortingsmeldinger, St.prp.1(2002-2003), Inst.S.nr. 46(2000-2001), museets årsberetninger. Her vil det legges vekt på begrepsanalyse. Videre vil opprettelse av Nasjonalmuseet sees i lys av en museal diskurs som pågikk, i forkant av monteringen av basisutstillingen. I artikler og debattmøter ble ulike aspekter rundt Nasjonalmuseets virksomhet tematisert. I oppgaven er det plukket ut artikler som viser bidragsyternes ulike ståsteder innenfor den museale diskurs.I oppgavens tredje del omhandler monteringen av utstillingen Alle snakker om museet - Kunst 1. Her vil intensjoner og utarbeidelse belyses gjennom møtereferater fra kuratorgruppens arbeid og intervjuer. Her vil også følge en analyse av utstillingen. Sal 15-Trappehall, sal 16-Møteplass og sal 17-Landskapsmaleri er plukket ut for en grundigere analyse.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleNasjonalmuseets montering av basisutstillingen Alle snakker om museet- Kunst 1 (2005-2007) - Ett signal?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-11-04en_US
dc.creator.authorØvstedal, Cecilie Brandalen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::120en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Øvstedal, Cecilie Brandal&rft.title=Nasjonalmuseets montering av basisutstillingen Alle snakker om museet- Kunst 1 (2005-2007) - Ett signal?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23133en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91970en_US
dc.contributor.supervisorØyvind Lorenz Storm Bjerkeen_US
dc.identifier.bibsys09365765xen_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24788/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata