Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:35:09Z
dc.date.available2013-03-12T11:35:09Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-08en_US
dc.identifier.citationSandbu, Marianne. Andrea Mantegna hoffmaler for Isabella d`Este og Francesco Gonzaga. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24769
dc.description.abstractSammendrag Masteroppgavens tittel: Andrea Mantegna hoffmaler for Isabella d `Este og Francesco Gonzaga, ”Parnassus” (1497) ”Minerva” (1502) og ”Caesars triumfer” (1485/86-1494) Oppgaven omfatter: Tre personer: Andrea Mantegna, Isabella d`Este og Francesco Gonzaga. Tre kunstverk: ”Parnassus”, ”Minerva” og ”Caesars triumfer” Tre byer er ”med”: Mantova, Paris og London. Oppgaven inneholder: Innledning. Problemstilling. Metode. Verkenes proveniens. Biografier: Andrea Mantegna , Isabella d `Este og Francesco Gonzaga. Isabella d`Estes studiolo i Mantova. Isabella d `Este som oppdragsgiver. Francesco Gonzaga som oppdragsgiver. Billedbeskrivelse, billedanalyse og sammenligning av de tre verkene. Konklusjon. Kort resymé: Andrea Mantegna var hoffmaler for Gonzaga familien i Mantova i tre generasjoner. Hans to siste oppdragsgivere var Isabella d`Este og hennes mann Francesco Gonzaga. Andrea Mantegna malte to allegoriske verk med mytologisk innhold for Isabella d`Estes private studiolo i Palazzo Ducale, Mantova.: ” Parnassus ” og ”Minerva” ”Parnassus” viser Venus og Mars, som står på en steinklippe i Parnassusfjellet. Ni muser, Apollon, Vulcanus , Merkur og Pegasus er også med på bildet. ”Minerva” avbilder ”sinnets have” der Minerva forsøker å fordrive lastene. Disse lastene er fremstilt som allegoriske og mytologiske skikkelser. De fire kardinaldydene og Daphne som er fanget i et laurbærtre er også med. Begge disse maleriene er nå i Louvre, Paris. Francesco Gonzaga, som var Isabella d`Estes mann, fikk Andrea Mantegna til å male det monumentale verket ”Caesars triumfer” som ble plassert i en egen sal i Palazzo di San Sebastiano i Mantova i 1506. Billedserien viser Caesars triumftog i Roma. ”Caesars triumfer” som er ansett som et av Mantegnas hovedverk ble påbegynt etter at Francesco II var blitt den fjerde marki ved hoffet i Mantova. ”Caesars triumfer” er i The Lower Orangerie, Hampton Court Palace, London.nor
dc.description.abstractSummery M.A. Thesis: Andrea Mantegna , Isabella d`Este and Francesco Gonzagas` court painter “Parnassus” (1497) “Minerva” (1502) and “ The Triumphs of Caesar” (1485/86-1494) The thesis includes: Three persons: Andrea Mantegna , Isabella d`Este and Francesco Gonzaga. Three paintings: “Parnassus” ,“Minerva” and “ The Triumphs of Caesar” Three cities : Mantua, Paris and London The thesis contains: Preface. Issues. Methods. The works provinence. Biographies: Andrea Mantegna, Isabella d`Este and Francesco Gonzaga. Isabellas studiolo in Mantua. Isabella d`Este as a patron of Art. Francesco Gonzaga as a patron of Art. Descriptions and analyses of the paintings and comparison between the three works of Art. Conclusion. Short summary: Andrea Mantgena was court painter for the Gonzaga family for three generations. His last two patrons were Isabella d`Este and her husband Francesco Gonzaga. Andrea Mantegna painted two allegorical works of art with mythological contents for Isabellas´ private studiolo in Palazzo Ducale in Mantua. “Parnassus” shows Venus and Mars who are standing on a stone cliff in the mountains of Parnassus. The nine muses, Apollo Vulcan, Mercury and Pegasus are also in the picture. “Minerva” depicts “the garden of the mind” where Minerva tries to expel the vices from the garden. The vices are shown as allegorical and mythological figures. The four Cardinal-virtues and Daphne, captured in a laurel is also in the painting. Both these paintings are in the Louvre, Paris. Francesco Gonzaga made Andrea Mantegna paint a monumental piece of work “ The Triumphs of Caesar” and placed the nine paintings in a separate hall in Palazzo di San Sebastiano in Mantua in 1506. The series of paintings pictures Caesars triumph parade in Rome. “ The Triumphs of Caesar” considered one of Mantegnas´ main pieces of work was begun after Francesco II had become the fourth marquis at the court in Mantua. The paintings are in The Lower Orangerie, Hampton Court Palace, London.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleAndrea Mantegna hoffmaler for Isabella d`Este og Francesco Gonzagaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-15en_US
dc.creator.authorSandbu, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::120en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandbu, Marianne&rft.title=Andrea Mantegna hoffmaler for Isabella d`Este og Francesco Gonzaga&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23129en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91553en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Einar Pettersonen_US
dc.identifier.bibsys093525486en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24769/4/MasteroppgavexdelxII.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata