Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:34:52Z
dc.date.available2013-03-12T11:34:52Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-04-28en_US
dc.identifier.citationMagerøy, Ingeborg. Samspillet mellom husene.. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24604
dc.description.abstractOppgaven tar sitt utgangspunkt i konfliktene som oppstår i forbindelse med våre dagers fortetting i småhusområder. Spørsmål som reises, er hvilke tradisjoner vi har hatt i Norge for å bygge småhusmiljøer, og for fortetting av disse. Tradisjonelle, norske småhusmiljøer kan hovedsakelig deles inn i gårdstun og trebyer. Tunenes og trebyenes mangfold blir i avhandlingen viet hvert sitt kapittel, med det formål å finne frem til hva som er det typiske, hva som kjennetegner disse som bygningsmiljøer. Ett gårdstun, Kleppe i Vågå, og ett trebymiljø, Gamle Stavanger, blir undersøkt mer inngående mht. hvordan fortettingen som der har foregått opp gjennom århundrene, er blitt utført. De nevnte studiene bereder grunnen for avhandlingens hovedspørsmål: Hva blir resultatet hvis man henter mønster fra tun og trebyer når man i våre dager skal fortette i villahager? Fire utførte fortettingsprosjekter i Oslo Vest blir studert for å finne svar på denne problemstillingen. Hvert anlegg blir undersøkt med beskrivelser og en tilpasningsanalyse , som viser at to av fortettingene kan kalles tunfortettinger og to kan kalles trebyfortettinger . De henter sitt mønster fra hhv. gårdstun eller trebymiljøer. Nyhusene i alle anleggene har samtidig i sin arkitektur tydelig preg av sin samtid. De fire fortettingene viser seg dermed å være egnet for å undersøke resultatet av denne fortettingsmodellen. Resultatet blir undersøkt ved å studere konsekvensene for nabolag, grøntstruktur og moderhus. Ved alle fortettingene kommer det frem at strøkskarakteren er i behold, at grøntstrukturen er godt ivaretatt i forhold til tomteutnyttelsen, og at moderhuset er bevart og har fått en fremtredende rolle i en ny sammenheng. Et gjennomgangstema i alle undersøkelsene er utprøvingen av begreper for å beskrive samspillet mellom hus, hvordan hus opptrer i forhold til hverandre. Avhandlingens viktigste konklusjoner er at bruk av tun- eller treby-mønster ved fortetting i villahager kan gjøre det lettere å få til et meningsfylt samspill mellom nye og gamle hus, der også omgivelsene blir ivaretatt og der det samtidig gis spillerom for nye arkitektoniske uttrykk i bebyggelsen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamspillet mellom husene. : Om fortetting i tun, trebyer og villastrøk.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-11-03en_US
dc.creator.authorMagerøy, Ingeborgen_US
dc.subject.nsiVDP::120en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Magerøy, Ingeborg&rft.title=Samspillet mellom husene.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10761en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo26639en_US
dc.contributor.supervisorKari Hoelen_US
dc.identifier.bibsys051407175en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata