Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:30:53Z
dc.date.available2013-03-12T11:30:53Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-05-10en_US
dc.identifier.citationBordal, Guri. Traces de la créolisation dans un français régional : le cas du /r/ à l'Île de la Réunion. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24426
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer den varieteten av fransk som snakkes på den franske øya La Réunion i det Indiske hav. Studien baserer seg på et muntlig korpus bestående av 30 reunionesiske informanter. Korpuset er en del av en større database med muntlig fransk samlet inn for det internasjonale forskningsprosjektet La phonologie du français contemporain (PFC). Førstespråket til informantene i denne studien er reunionesisk kreol, et franskbasert kreolspråk som oppstod på begynnelsen av 1700-tallet som følge av samhandlingen mellom franske koloniherrer og afrikanske slaver. Fransk er det offisielle språket på øya, som bl.a. brukes i undervisningen. Kreol og fransk sameksisterer som et diglossi (Ferguson 1959) der kreol er lavspråket og fransk høyspråket. Kreol og fransk deler mange fonologiske fenomener. En av de trekkene som derimot skiller fransk slik det snakkes i Europa og kreol, er at konsonanten /r/ har tendens til å falle bort etter vokal i kreol. Dette fenomenet finner man også igjen når informanter med kreol som førstespråk snakker fransk. Oppgaven studerer hvordan fonemet /r/ oppfører seg i reunionesisk regional fransk. Akustiske analyser viser at /r/ ikke bare har tendens til å falle bort etter vokal, men også forandrer de fonetiske trekkene til vokalen foran den. Studien viser videre at bortfall av postvokal /r/ reflekterer den sosiale stratifikasjonen i korpuset. De informantene som har lav utdannelse og/eller et arbeid som ikke krever bruk av fransk, har høyest bortfall av postvokal /r/. Dette kan forklares med at disse har høyere grad av interferens fra kreol i sin fransk. Disse funnene får oss til å konkludere med at studien av /r/ i reunionesisk fransk både er av fonetisk, fonologisk og sosiolingvistisk interesse.nor
dc.language.isofraen_US
dc.titleTraces de la créolisation dans un français régional : le cas du /r/ à l'Île de la Réunionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-10-19en_US
dc.creator.authorBordal, Gurien_US
dc.subject.nsiVDP::000en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bordal, Guri&rft.title=Traces de la créolisation dans un français régional : le cas du /r/ à l'Île de la Réunion&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-13409en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo40584en_US
dc.contributor.supervisorChantal Lycheen_US
dc.identifier.bibsys06170489xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24426/1/Bordal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata