Now showing items 1-2 of 2

  • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wiese, Eline F. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    I artikkelen diskuteres hva som kjennetegner en profesjonell lærerutdanning. I internasjonal forskning om profesjonsutdanning, er forholdet mellom de tre aristoteliske kunnskapsformene episteme, techne og fronesis satt på ...
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wiese, Eline F. (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    In international research on medical education the concepts of professionalism and professional development have been increasingly focused. The article problematizes and discusses these concepts in relation to the Aristotelian ...