Now showing items 1-2 of 2

  • Ryen, Jostein Andresen; Frønes, Tove Stjern (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Å trekke slutninger er nødvendig for å forstå tekster, både i skjønnlitteratur og i sakprosa. I dette kapitlet analyserer vi elevers svar på oppgaver i PISA 2018, og blant oppgavene som gir elevene de vanskeligste ...
  • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...