Now showing items 1-12 of 12

 • Roe, Astrid; Jensen, Ragnhild Engdal (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  De norske PISA-resultatene i 2015 viste en framgang i lesing for norske 15-åringere, men andelen elever på det laveste nivået var fortsatt uendret. Denne artikkelen studerer de norske elevene i denne kategorien når det ...
 • Klette, Kirsti; Roe, Astrid (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
 • Tengberg, Michael; Roe, Astrid; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  This article reports from a study of interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading. Two panels of raters (lower secondary teachers and test developers) were asked to rate student ...
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Roe, Astrid (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Purpose: This paper examines teachers’ reported experiences, practices, and attitudes on the use of national test results in a low-stakes accountability context. Whether the stakes are high or low, teachers and school ...
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael; Slotte, Anna; Roe, Astrid; Sahlström, Fritjof (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  In this article, we approach large questions regarding justice and equality in the Nordic classrooms. A substantial body of previous research emphasises the importance of student engagement in teaching and learning. Drawing ...
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  PISA 2018 viser at de langsiktige trendene for norske leseresultater er stabile. I dette kapitlet ser vi norske elevers lesekompetanse i lys av nordiske og internasjonale trender. Vi finner at Norge er et av landene som ...
 • Roe, Astrid (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Norske elevers lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning siden PISA 2000. Da svarte en tredel at de ikke leste i fritiden, mot halvparten av elevene i 2018. Elevene leser sjeldnere lange tekster, ...
 • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Dette kapitlet omhandler læreres undervisningspraksis, undervisningskvalitet og tekstaktiviteter i norskfaget. Mange studier har funnet sterk positiv sammenheng mellom tett oppfølging fra læreren, tydelig instruksjon og ...
 • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...
 • Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  For å studere undervisningskvalitet vil det være en fordel å kombinere data fra et makro og meso- nivå med detaljerte studier av hva som skjer i klasserommet. Flere har etterlyst studier som ser på sammenhenger mellom ...
 • Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid; Klette, Kirsti (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Research suggests that student development as writers requires a supportive environment in which they receive sustained opportunities to write. However, writing researchers in general know relatively little about the actual ...
 • Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte; Dalland, Cecilie Pedersen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2021)
  The COVID-19 pandemic forced an unprecedented global shutdown that closed schools for months. In many nations, schools were closed to students, and teachers directed educational activities remotely via digital devices or ...