Now showing items 1-7 of 7

 • Pettersen, Andreas; Nortvedt, Guri A. (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  In more and more countries, the goal of mathematics education is to develop students’ mathematical competence beyond procedural and conceptual knowledge. Thus, students need to engage in a rich variety of tasks comprising ...
 • Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas; Rohatgi, Anubha (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  This chapter investigates how a national-level assessment initiative may improve equity in early years numeracy education, taking the Norwegian mapping tests for primary grades 1–3 as an example. Three assessments, one ...
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  I dette kapitlet ser vi på sammenhengen mellom prestasjoner i lesing og bakgrunnsvariabler som sosioøkonomisk status, kjønn og om elevene har majoritets- eller minoritetsbakgrunn. Resultatene viser at det er en svakere ...
 • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...
 • Pettersen, Andreas; Braeken, Johan (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The implementation of mathematical competencies in school curricula requires assessment instruments to be aligned with this new view on mathematical mastery. However, there are concerns over whether existing assessments ...
 • Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Hatlevik, Ove Edvard; Nortvedt, Guri A.; Pettersen, Andreas; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  I denne rapporten presenterer vi resultater fra PISA 2015. Undersøkelsen er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I PISA-undersøkelsen ...