Now showing items 1-1 of 1

  • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Jetne, Øystein (Research report / Forskningsrapport, 2011)
    Våren 2009 deltok 65 land i PISAs fjerde hovedundersøkelse, der lesing var fokusområde. En tilleggsundersøkelse, som ble gjennomført i Norge og 18 andre land, målte elevenes ferdigheter i digital lesing.