Now showing items 1-1 of 1

  • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    I dette kapitlet har vi sammenliknet naturfagskompetanser i rammeverket for PISA 2015 og den norske læreplanen i naturfag. Resultatene viser stor grad av samsvar mellom dokumentene. Det er størst samsvar mellom naturfaglæreplanen ...