Now showing items 1-1 of 1

  • Monsen, Marte (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2014)
    Standardiserte prøver i lesing har fått økt betydning innenfor det norske skoleverket. I skolepolitiske diskusjoner er en stadig tilbakevendende problemstilling hvilken rolle slike vurderingsverktøy skal ha. Når det gjelder ...