Now showing items 1-3 of 3

  • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Arnesen, Erik; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Mathiassen, Ketil (Series issue / Seriehefte, 2004)
    Denne rapporten beskriver DIA-prosjektets intensjoner og teoretiske bakgrunn, implementering og resultater. Vi har lagt vekt på å tydeliggjøre de ulike undervisningsmodellene vi har utviklet, i tillegg til å beskrive ...
  • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    The traditional exam has a strong holding within Norwegian higher education and is very often the preferred way of assessing students. Digital technology opens up for alternatives to the traditional exam, but so far focus ...
  • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate; Ødegaard, Marianne (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Being able to engage with science representations, such as graphs, drawings, animations, gestures and written and verbal texts lies at the heart of scientific literacy. This article introduces the design-based research ...