Now showing items 1-4 of 4

 • Magnusson, Camilla G. (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  This qualitative study examines reading comprehension instruction and students’ metacognitive knowledge of reading in one L1 classroom at the lower secondary level. The data comprises four consecutive videotaped lessons ...
 • Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G. (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  PISA-undersøkelsen måler om 15-åringer har lesekompetansen som trengs for å delta i vårt tekstbaserte samfunn. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan lesekompetanse måles i PISA, og hva som er nytt i rammeverket for ...
 • Magnusson, Camilla G.; Frønes, Tove Stjern (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  I dette kapitlet redegjør vi for begrepene metakognisjon og strategier og forklarer hvordan strategier er definert og måles i PISA-undersøkelsen. Vi presenterer norske elevers svar på spørsmål om strategier – og ser ...
 • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...