Now showing items 1-2 of 2

  • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole; Major, Louis (Chapter / Bokkapittel / SubmittedVersion, 2019)
    High-quality classroom dialogues improve students’ capacities to learn school subjects and help them develop more general skills such as collaboration and critical thinking. In this chapter, we take a sociocultural stance ...
  • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik; Ludvigsen, Sten Runar (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    I PISA 2015 undersøkes elevers ferdigheter i problemløsing ved samarbeid. Problemløsing ved samarbeid er en innovativ del av PISA-undersøkelsen og kommer i tillegg til lesing, matematikk og naturfag. Den innovative delen ...