Now showing items 1-7 of 7

 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  I dette kapitlet har vi sammenliknet naturfagskompetanser i rammeverket for PISA 2015 og den norske læreplanen i naturfag. Resultatene viser stor grad av samsvar mellom dokumentene. Det er størst samsvar mellom naturfaglæreplanen ...
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny; Kjærnsli, Marit (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Previous research has demonstrated the potential of examining log‐file data from computer‐based assessments to understand student interactions with complex inquiry tasks. Rather than solely providing information about what ...
 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  PISA 2018 viser at de langsiktige trendene for norske leseresultater er stabile. I dette kapitlet ser vi norske elevers lesekompetanse i lys av nordiske og internasjonale trender. Vi finner at Norge er et av landene som ...
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  I dette kapitlet ser vi på sammenhengen mellom prestasjoner i lesing og bakgrunnsvariabler som sosioøkonomisk status, kjønn og om elevene har majoritets- eller minoritetsbakgrunn. Resultatene viser at det er en svakere ...
 • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...
 • Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene; Eklöf, Hanna (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Modern society requires people with positive attitudes toward science and who have science-related competences. This article will focus on Nordic students’ enjoyment in learning science, their self-efficacy in solving ...
 • Bergem, Ole Kristian; Björnsson, Julius Kristjan; Blömeke, Sigrid; Hatlevik, Ove Edvard; Jensen, Fredrik; Kaarstein, Hege; Kjærnsli, Marit; Mork, Sonja M.; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)