Now showing items 1-2 of 2

  • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte; Engelien, Kirsti Lyngvær (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    This article provides an analysis of the integration of assessment for learning principles in the newly revised five-year Master of Education programme at the University of Oslo, Norway, across didactic subjects, pedagogy ...
  • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær; Jorde, Doris (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    For å styrke kvaliteten på praksisopplæringen i lærerutdanningen og fremme FoU-kompetansen i skolene, har Kunnskapsdepartementet (2017) løftet frem etablering av utvidede partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner, ...