Now showing items 1-1 of 1

  • Doetjes, Gerke (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
    Et mål med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 var å styrke fremmedspråkenes forholdsvis svake stilling i ungdomsskolen. For å nå dette målet ble reglene for elevenes fagvalg skjerpet inn. Dessuten ble faget praktisk ...