Now showing items 1-6 of 6

 • Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth; Andersson-Bakken, Emilia; Lund, Marie; Tønnesson, Johan; Frøjd, Ylva; Leemhuis, Marianne Mosvold; Linhart, Silje Hernæs; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Rees, Ellen; Andersen, Per Thomas; Furuseth, Sissel; Sæther, Elin (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Norsk ungdom vokser opp i et av verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig vet de at mange i verden lider. Hvordan skal de føle, tenke og handle i møte med verdens urettferdige fordeling av goder? I ...
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2016)
  Denne artikkelen utforsker hvilke forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa elever kan utvikle gjennom oppgavene i lærebøker i norsk. Dette blir undersøkt gjennom en kvalitativ innholdsanalyse av 1943 oppgaver fra tre ...
 • Bakken, Jonas (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  I dette kommentarkapitlet vurderes lesing i PISA 2018 opp mot den reviderte norsklæreplanen i LK20. Kapitlet gir en gjennomgang av hva lesing er og har vært i norskfaget, og hvilke forskningsinnsikter denne antologien kan ...
 • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...
 • Bakken, Jonas (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  Grønne greier. Om natur og miljø og sånn (2018) av miljøjournalist Ole Mathismoen og illustratør Jenny Jordahl er en samling ensides tegneserier fra Aftenposten junior der karakterene Ole og Jenny samtaler om ulike temaer ...
 • Bakken, Jonas (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  During the past two decades, rhetoric has been included in the national curricula in all the Scandinavian countries. However, it is not unproblematic to take an academic discipline out of its historical context and integrate ...