Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:27:56Z
dc.date.available2013-03-12T11:27:56Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-11en_US
dc.identifier.citationFauske, Lena. Kreft - mer enn en sykdom. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/24343
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er hvordan en kreftsykdom påvirker og forandrer menneskers liv. Dette belyses gjennom syv kvalitative intervjuer med fem kvinner og to menn som har forskjellige kreftsykdommer og ulike erfaringer. Det er deres utsagn og opplevelser jeg har ønsket å synliggjøre – analysere og diskutere i lys av annen forskning. Å studere kreftsyke i denne oppgaven handler ikke om å utelukke biologien, men å se på mer enn svulsten, kirurgien, kjemoterapien, strålebehandlingen og smertelindringen. Det handler om å utvide selve kreftsykdommen til også å omfatte den sykes opplevelse og mestring, sykdommens mening, holdninger og forestillinger, språk og om møtet med helsevesenet og samfunnet rundt. Det er de sosiale og kulturelle aspektene ved det å være kreftpasient som er denne oppgavens anliggende. I analysen har jeg vært opptatt av å få frem hvilke utfordringer kreftpasienter møter når de er ferdigbehandlet for sin sykdom, men fortsatt har skader og plager? Materialet viser at det for mange oppstår senskader som en følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Utmattelse (fatigue) er en lidelse som gjør at noen får problemer med å komme tilbake til arbeidslivet, eller ta opp igjen sitt sosiale liv som tidligere. Dette er problematisk når både en selv og omgivelsene forventer at du er frisk og skal fungere som før. Videre viser undersøkelsen at menn med kreft i underlivet kan rammes av impotens, inkontinens og infertilitet som en følge av sykdommen og behandlingen. Dette er tilstander og plager som har store psykiske og praktiske implikasjoner, og som rammer en manns identitet og verdighet. Siste del av analysen viser hvordan kvinner opplever det å få en endret kropp og et avvikende utseende som en følge av kreften. Her kommer det frem at det er viktig for kvinnene å bevare sin kvinnelighet og å fremstå som pen og hel kvinne. De synes også det er vanskelig å presentere en avvikende kropp i ulike sosiale sammenhenger. Teoretiske innfallsvinkler som har stått sentralt i analysen er Karin Johannissons bøker om kultur og sykdom, Fredrik Svenaeus teori om sykdommens mening og Erving Goffmans teori om stigma. Prisen å betale for helbredelse av kreft kan være høy. For mange kreftrammede forandrer sykdommen arbeidslivet, familielivet, det seksuelle livet og det sosiale livet. Undersøkelsen viser hvordan redusert arbeidskapasitet, nedsatt funksjonalitet og et avvikende kroppsbilde kan være et stigma. De kreftrammedes opplevelse av å ikke nå opp til forventningene om å være frisk, normal og vellykket, gjør at de skammer seg.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKreft - mer enn en sykdom : å leve med kreft og følgetilstander av sykdommenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-27en_US
dc.creator.authorFauske, Lenaen_US
dc.subject.nsiVDP::075en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fauske, Lena&rft.title=Kreft - mer enn en sykdom&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24260en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo96714en_US
dc.contributor.supervisorLiv Emma Thorsenen_US
dc.identifier.bibsys100934439en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24343/2/MasteroppgavexLenaxFauskexIKOSxxUiOxxhxstx2009.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata